Arkadiusz Drabicki

Akradiusz Drabicki - co-supervised by prof. Oded Cats (TU Delft) and prof. Andrzej Szarata (CUT Krakow).

Arek researched a novel and emerging research field - he tried to understand the impacts of futuristic RTCI: Real-time crowding information for Public Transport. He extended and developed new functionalities to BusMezzo and ended-up with remarkable stream of publications marking the new territory in Public Transport. He graduated in 2023.

List of main publications and preprints

 1. RTBM
  Should I stay or should I board? Willingness to wait with real-time crowding information in urban public transport
  Drabicki, Arkadiusz, Cats, Oded, Kucharski, Rafał, Fonzone, Achille, and Szarata, Andrzej
  Research in Transportation Business & Management 2023
 2. Transportation
  Mitigating bus bunching with real-time crowding information
  Drabicki, Arkadiusz, Kucharski, Rafał, and Cats, Oded
  Transportation 2022
 3. Tmetrica:A
  Modelling the effects of real-time crowding information in urban public transport systems
  Drabicki, Arkadiusz, Kucharski, Rafał, Cats, Oded, and Szarata, Andrzej
  Transportmetrica A: Transport Science 2021
 4. Modelling the public transport capacity constraints impact on passenger path choices in transit assignment models
  Drabicki, A., Kucharski, R., and Szarata, A.
  Archives of Transport 2017
 5. Simulating the effects of real-time crowding information in public transport networks
  Drabicki, A., Kucharski, R., Cats, O., and Fonzone, A.
  2017
 6. Suppressing the effects of induced traffic in urban road systems: Impact assessment with macrosimulation tools-results from the city of Krakow (Poland)
  Drabicki, A., Szarata, A., and Kucharski, R.
  2020
 7. Willingness to wait with real-time crowding in urban public transport
  Drabicki A., \textbfKucharski R., and O., Cats
  2020, submitted to Transportation Research Part A: Policy and Practice
 8. Can real-time crowding information help mitigate bus bunching?
  Drabicki, A., \textbfKucharski, R., and Cats, O.
  2020,
 9. Zastosowanie ograniczeń przepustowości sieci transportu publicznego w makroskopowym modelu rozkładu ruchu
  Drabicki, Arkadiusz, Kucharski, Rafał, and Szarata, Andrzej
  Transport Miejski i Regionalny 2016
 10. Analiza symulacyjna etapowej realizacji zachodnich odcinków III obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ transportowy
  Drabicki, Arkadiusz, Szarata, Andrzej, and Kucharski, Rafał
  PrzeglÄ…d Komunikacyjny = Transportation Overview 2018
 11. Modelowanie skutków zjawiska wzbudzenia (tłumienia) ruchu w analizach efektywności miejskich inwestycji drogowych
  Drabicki, Arkadiusz, Szarata, Andrzej, and Kucharski, Rafał
  2019
 12. Analiza symulacyjna postulowanych zmian w ciągu III oraz II obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ drogowy miasta pod kątem potencjalnego zjawiska ruchu wzbudzonego
  Drabicki, Akradiusz, Szarata, Andrzej, and Kucharski, Rafał
  Transport Miejski i Regionalny 2018
 13. Zjawisko bus bunching w transporcie zbiorowym i jego odwzorowanie symulacyjne
  Drabicki, Arkadiusz, Kucharski, Rafał, and Szarata, Andrzej
  2017
 14. Analiza i porównanie metod wyboru trasy przejazdu pasażera transportem publicznym
  Drabicki, Arkadiusz, and Kucharski, Rafał
  In X Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań-Rosnówko 2015